sprzedaż dziczyzny

Oferujemy autorskie materiały dotyczące promocji naturalnej żywności pochodzącej z lasu w tym dziczyzny. Z naszych ulotek korzystało ponad 20 Punktów Sprzedaży Bezpośredniej Dziczyzny w Nadleśnictwach oraz pierwszy sklep Dobre z Lasu w DGLP w Warszawie.

Zobacz także: publikacje dotyczące oferty polowań realizowane dla RDLP w Toruniu, Lublinie, Pile i Szczecinie.

Zobacz także: „Na Właściwym Tropie” – opowieść o polowaniu we współczesnym krajobrazie Polski.