najlepsza ekofabryka

W publikacji ujmujemy gospodarkę leśną tak, aby zainteresować tematem osoby nastawione proekologicznie. Drewno przedstawiamy jako najbardziej ekologiczny surowiec, a las jako przestrzeń współpracy człowieka z naturą.

Ulotka zapobiega eko-konfliktom

Nie zostawiamy ludzi samych z myślą o pustce po wycince drzew. Włączamy działalność człowieka w pojmowanie ekologii. Pokazujemy, że drewno jest najbardziej ekologicznym surowcem. A las jest najbardziej ekologiczną fabryką. Prowadzimy odbiorcę do wniosku, że mając na względzie troskę o środowisko naturalne można śmiało wybierać drewno z polskich lasów. Ta świadomość jednocześnie ukazuje Lasy Państwowe i prowadzoną gospodarkę leśną jako formę współpracy człowieka z siłami natury, z których możemy być dumni.

Przykłady zastosowania

Ulotka jest wprowadzeniem do tematu gospodarki leśnej. Ukazuje szerszy kontekst głównego produktu Lasów Państwowych – drewna. Może stale funkcjonować:

 • na stojaku przy wejściu do nadleśnictwa,
 • na ladzie w sekretariacie nadleśnictwa,
 • w sali edukacyjnej,
 • w pokojach gościnnych,
 • jako element lekcji, wykładów i spotkań z leśnikiem,
 • jako dodatek dla klientów kupujących choinki, drewno, sadzonki,
 • jako podarunek dla wolontariuszy np. podczas akcji sadzenia drzew,
 • przy składnicach z drewnem,
 • na parkingach leśnych,
 • pod wiatami turystycznymi,
 • przy ścieżkach edukacyjnych.

Z naszego archiwum dobieramy fotografie do potrzeb zamawiającego.

Informacje:

 • po złożeniu: 110 x 110 mm
 • po otwarciu: 330 x 330 mm
 • papier niepowlekany dający efekt głębokiego matu

Cena

Ulotki z logo Lasy Państwowe:
100 sztuk / 169 zł

Druk z logo nadleśnictwa:
1000 sztuk / 2150 zł

Gratis drewniany stojak do każdych 500 zamówionych sztuk ulotki.

[gratis obowiązuje do maksymalnie 5 stojaków]


Zamów wycenę

Uwaga: wszystkie ceny są kwotami brutto.  Do cen nie doliczamy VAT. Jesteśmy podmiotowo zwolnieni z VAT. Kwota netto + VAT 0% = kwota brutto, czyli w uproszczeniu netto = brutto. Podatnik /dostawa towarów / świadczenie usługi korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT.