dzikie zwierzęta w mieście

Dwustronna ulotka dzik jest dziki / łabędź jest wolny to odpowiedź na problem dzikich zwierząt wędrujących do miast. Łatwy dostęp do pokarmu zaburza ich naturalne zachowania. Jest wielka potrzeba edukowania ludzi, aby nie generowali niepotrzebnych problemów sobie i zwierzętom.

Dwustronna ulotka zawiera informacje dotyczące dzików i łabędzi. To dwa bardzo wyraziste przykłady. Wskazujemy zarówno na zagrożenia dla ludzi i zwierząt jak i na dobre praktyki.

Zalecenie NIK dot. dzikich zwierząt w miastach

kolportowanie ulotek o właściwym zachowaniu wobec wolno żyjących zwierząt (m.in. dotyczących nie dokarmiania dzikich zwierząt, (…)

zalecenia NIK, 2020 r.

Warto zapoznać się z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli. Uwagę w tym opracowaniu szczególnie zwraca ogromna ilość kolizji i wypadków z dzikimi zwierzętami (link do artykułu poniżej, mapka ze strony www.nik.gov.pl)

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dzikie-zwierzeta-na-terenie-miast.html

Zobacz i przeczytaj

Korzyści z zamówienia gotowej ulotki o dzikich zwierzętach w mieście:

NAJLEPSZY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI

Niska cena za publikację opracowaną na wysokim poziomie.

wygoda

Zamiast organizowania przetargów, pilnowania umów i niepewnego efektu końcowego mogą Państwo od ręki zamówić gotową publikację.

na lata

Ulotka nie dezaktualizuje się, jest uniwersalna, może funkcjonować latami.

Konsultacja merytoryczna

W trakcie prac nad ulotką wielokrotnie rozmawialiśmy ze specjalistami. Szczególne dziękujemy za bardzo trafne uwagi panu Piotrowi Beszterdzie – przyrodnikowi, ornitologowi, myśliwemu, leśnikowi a także wytrawnemu tropicielowi słów.

Informacje

  • po złożeniu: 90 x 135 mm
  • po otwarciu: 450 x 135 mm
  • wysokiej jakości papier niepowlekany daje efekt matowego wydruku


Ceny


Druk z indywidualnym logo i informacjami np. kontakt do nadleśnictwa, straży miejskiej, telefon alarmowy

1000 sztuk / 1950 zł

  • gratis dwie drewniane podstawki
  • wysyłka gratis

Ulotki uniwersalne z miejscem na pieczątkę np. miasta, gminy, pogotowia dla zwierząt lub nadleśnictwa

100 sztuk / 190 zł

+ koszt wysyłki

  • możliwość zamówienia dowolnego nakładu
    (wielokrotność 100 sztuk)
  • od 500 sztuk wysyłka gratis
  • do każdych 500 sztuk drewniana podstawka gratis

Zamów wycenę

Uwaga: wszystkie ceny są kwotami brutto.  Do cen nie doliczamy VAT. Jesteśmy podmiotowo zwolnieni z VAT. Kwota netto + VAT 0% = kwota brutto, czyli w uproszczeniu netto = brutto. Podatnik /dostawa towarów / świadczenie usługi korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT.