publikacje
na zamówienie

Realizujemy leśne publikacje na zadane tematy.
Zajmujemy się zleceniem kompleksowo.
Łączymy swój styl z merytoryczną wiedzą zlecającego.
Powstają dzięki temu wyjątkowe publikacje.

Sprawdź swoje położenie

↓ Przejdź niżej.

→ Zobacz gotowe publikacje.

Ścieżka tworzenia publikacji

Najlepiej zacząć rozmowy na etapie, kiedy pojawia się idea.
Można nam wtedy powierzyć cały proces tworzenia publikacji:

idea > koncepcja > teksty, fotografie, ilustracje > projekt > druk

Tak powstała publikacja Na Właściwym Tropie.
Więcej informacji jest na stronie: nwt.borium.pl

Inne warianty współpracy

Możemy wykonać część procesu tworzenia publikacji:

np. zaprojektowanie i druk publikacji z dostarczonych materiałów

Możemy wykonać pojedyncze zadania:

np. sesja fotograficzna


Pytania i zaproszenia do złożenia oferty można wysyłać na adres: